Arbejdsgrundlag

Den Åbne Dør  arbejder ud fra systemiske og narrative perspektiver. Herved etableres dialog og samarbejde med kvinder og deres børn. Under samarbejdet opbygges relationer, hvor kvinderne (og børnene) finder frem til, hvad de kan og vil efter opholdet i Den Åbne Dør

Det systemiske perspektiv

Det systemiske perspektiv forstås som en slags paraplybetegnelse for en række beslægtede teorier, idéer og kundskabs-traditioner, som har til fælles, at det ikke er muligt at begribe et menneskes oplevelser, tanker, følelser, handlinger og liv uden at indtænke den konkrete sammenhæng/kontekst samt i hvilken relation/rolle/position, personen aktuelt befinder sig.

Det narrative perspektiv

Det narrative perspektiv sætter fokus på den måde mennesker er kommet til at se og tænke om sig selv på. Det sker ved at reflektere over, hvordan vores liv har formet os, hvilke historier om os selv, vores relationer og vores liv, som vi er bærere af.

Disse historier kan være righoldige og nuancerede; men også dominerende og unuancerede og dermed give anledning til negative forståelser af os selv, vores relationer og vores liv. Dette kan bidrage til at stille sig hindrende i vejen for, at vi kan komme til at leve det liv, vi ønsker os.

Ved at inddrage det narrative perspektiv har det konkrete menneske således mulighed for at skabe mere realistiske righoldige fortællinger om sit liv til erstatning af de tynde, unuancerede negative fortællinger, som har taget magten over personens liv.