Kvalitetsstandarder

Den Åbne Dør har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som løbende justeres i forhold, som påvirker indsatsen. Det gælder såvel eksterne som interne forhold. Standarderne er senest revideret i forbindelse med akkrediteringen af Den Åbne Dør i 2014.

Kvalitetsstandarderne giver kommuner og øvrige samarbejdsparter et tydeligt billede af, hvad det indebærer at lade en familie/kvinde indskrive i Den Åbne Dør.