Tilbud til kvinder med børn

Den Åbne Dør er et krisecentertilbud til kvinder med eller uden børn der har været udsat for vold.

Til kvinder med børn tilbyder Den Åbne Dør:

  • hjælp og støtte til at håndtere den aktuelle krise, sætte et stabilt forløb i gang og støtte til at etablere en stabil dagligdag efter opholdet
  • afklaring og koordinering af den enkelte beboers forhold, som inkluderer kontakt med sociale myndigheder, jobcenter, daginstitutioner, skoler, myndigheder og andre instanser
  • tilbud til den enkelte kvinde om afklarende psykologsamtaler
  • tilbud til børn om psykologsamtaler
  • støtte til at gennemføre borgerensplan, som er udarbejdet af sagsbehandler og kontaktperson fra krisecentret i samspil med den konkrete beboer
  • gennemførelse af børneaktiviteter efter aftale med beboerne
  • løbende evaluering og justering af den konkrete families/kvindes forløb
  • støtte til at tilrettelægge fraflytningen, herunder at give tilbud om koordinerende rådgiver.