Tilbud til kvinder uden børn

Den Åbne Dør er et krisecentertilbud til kvinder med eller uden børn der har været udsat for vold.

Til unge kvinder uden børn tilbyder Den Åbne Dør:

  • hjælp og støtte til at håndtere den aktuelle krise, sætte et stabilt forløb i gang og støtte til at etablere en stabil dagligdag efter opholdet
  • afklaring og koordinering af den enkelte kvindes forhold samt kontakt til myndigheder og andre instanser
  • støtte til at gennemføre en handleplan, som er udarbejdet i samspil med den konkrete kvinde og dennes sagsbehandler
  • udarbejdelse af borgerens plan omfattende en helhedsorienteret støtte, som bidrager til, at den unge kvinde klarer en selvstændig livsførelse samt skaber langsigtede stabile forandringer i den unge kvindes liv
  • konfliktforebyggelse og konfliktløsende samtaler
  • tilbud om psykologsamtaler
  • støtte til at tilrettelægge frlytningen og tilbud om koordinerende rådgiver