Beskrivelse af Den Åbne Dør

Indsatsen i Den Åbne Dør ydes i henhold til kvindekrisecentertilbud efter § 109 i Lov om Social Service.  Den Åbne Dør har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Institutionens bestyrelse består af seks medlemmer, herunder en medarbejder-repræsentant. 

Formand for bestyrelsen er Magnus Haraldsen, Frelsens Hær. Daglig ledelse varetages af forstander Tina Adler Ørnbøl .

Institutionen er beliggende på Vesterbro. Kontoret er placeret på adressen Enghavevej 32c.

Beboerne er kvinder med eller uden børn. Der er plads til otte familier/kvinder og børn og fire kvinder uden børn. Det er alle akutpladser, som alene er et tilbud til kvinder der har været udsat for vold.

Den Åbne Dørs medarbejdere har alle en relevant faglig uddannelse som enten pædagog eller socialrådgiver. Der er faguddannet personale døgnet rundt i Den Åbne Dør. Personalet udgøres af seks fuldtidsansatte medarbejdere samt timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Den Åbne Dør ansøger gennem Frelsens Hær løbende en række legater og private fonde om midler til at støtte såvel stabiliseringen af de enkelte kvinders videre forløb som de særlige aktiviteter, der udvikles i forhold til beboernes behov. 

 Se Den Åbne Dørs idegrundlag her:

Se Den Åbne Dørs mission, vision & værdier her: