Medarbejdere

Professionalisme i Den Åbne Dør

Professionalisme i Den Åbne Dør er kendetegnet ved, at vi – med bevidstheden om eksisterende magtforhold – sætter vores samlede kompetencer i spil i forhold til en helhedsorienteret indsats med de aktuelle kerneopgaver, som anses for at være:

  1. At drage omsorg for kvinder/familier, som har været udsat for vold samt indgå i relationer (med familierne), som bidrager til kvindernes selvstændiggørelse og empowerment processer, hvor udgangspunktet er den enkelte kvindes/families situation, ønsker og behov.
  2. At dokumentere samarbejdet med kvinderne om deres forløb og resultaterne heraf.
  3. At fastholde samspillet med eksterne parter og insistere på deres nødvendige professionelle bidrag i de konkrete sager.
  4. At varetage forskellige praktiske gøremål.

Den Åbne Dør’s medarbejdere, timelønnede ansatte og vikarer besidder i kraft af deres studier, uddannelser og efteruddannelsesforløb forskellige formelle kvalifikationer samt faglige og personlige kompetencer.

Herudover deltager samtlige medarbejdere løbende i opkvalificerende forløb inden for temaerne systemisk tænkning, forståelse af vold, strategier i forhold til voksne og børn, som har været udsat for vold, løsningsfokuseret metode, narrativ metode, sikkerhed, at tale med børn om vold, arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i brugernes behov og kravene til samspil med relevante samarbejdsparter afklarer medarbejderne løbende, hvilke kompetencer, det anses for nødvendige at sætte i spil for at løse kerneopgaverne i Den Åbne Dør.

Se medarbejdernes kompetencer her: