Forståelse af vold

Begrebet vold i nære relationer dækker over fysisk, psykisk og latent vold i bl.a. familier, mellem partnere og mellem børn og forældre Begrebet vold i nære relationer skal forstås bredt. Det omfatter såvel voldens direkte og indirekte ofre. Volden har også have konsekvenser for den voldsudøvende part.

Den Åbne Dør modtager kvinder i henhold til Servicelovens § 109, som lyder “Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte“ (Retsinformation, 2021).

Begrebet vold i nære relationer dækker over fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold, seksualiseret vold og voldtægt, materiel vold, digital vold samt stalking i blandt andet familier, mellem partnere og mellem børn og forældre. Begrebet vold i nære relationer skal forstås bredt, og det omfatter såvel voldens direkte og indirekte ofre.

Voldelige forhold udvikles typisk over tid, ligesom volden ofte tiltager i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt eskalerer og i værste fald bliver livsfarlig. Vold har betydelige negative konsekvenser for børns trivsel og udvikling. Dette gør sig gældende både når barnet selv udsættes for vold og ligeledes når barnet vokser op i en familie hvor det er vidne til vold.

Former for vold

Fysisk vold kan indebære at blive slået, skubbet, rusket, nevet eller udsat for vold med våben eller andre genstande.

Psykisk vold kan indebære at blive ydmyget, nedgjort, ignoreret, manipuleret, kontrolleret, isoleret fra venner og familie, indespærret og truet. Dette foregår ofte skjult og kan ligeledes omfatte jalousi. En særlig form for psykisk vold er latent vold – at den der udsættes for vold, er bevidst om at volden kan opstå. Den psykiske vold har ofte karakter af at være systematisk og foregår over længere tid.

Stalking er kendetegnet ved gentagende gange at blive udsat for hændelser som eksempelvis at blive forfulgt, blive overvåget via elektronisk udstyr som GPS eller apps på telefonen, modtage gentagende/utallige telefonopkald/sms’er/e-mails samt chikane på de sociale medier. Stalking indebærer ligeledes rygtespredning og falske anklager.

Digital vold kan indebære at få kontrolleret sociale medier samt personlige adgange til eksempelvis NemID, e-Boks, bank, og e-mail. Digital vold indebærer desuden at få delt nøgenbilleder eller oprettelse af falske profiler.

Seksualiseret vold og voldtægt kan indebære at blive tvunget, plaget eller truet til sex eller berøring, som man ikke ønsker.

Materiel vold kan indebære at få ødelagt eller frataget indbo og personlige ejendele som har stor betydning og værdi. Det dækker ligeledes over at blive nægtet adgang til personlige ejendele.

Økonomisk vold kan indebære at blive nægtet adgang til penge, mad og andre fornødenheder. Det dækker ligeledes over at få frataget indtægt samt at blive tvunget til gældsættelse.

Vold handler om magt og kontrol, hvor voldsudøveren anvender volden til at genvinde en følelse af at have magt og kontrol over et andet individ eller en situation. Et voldeligt forhold kan aldrig være ligeværdigt, og volden er altid voldsudøverens ansvar.

Voldelige forhold udvikles typisk over tid, ligesom volden ofte tiltager i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager, bliver værre og værre og i værste fald livsfarlig. Børn, der vokser op i en familie med vold, påvirkes negativt. Volden har betydelige konsekvenser for deres trivsel og udvikling. At være vidne til vold adskiller sig imidlertid ikke fra selv at blive udsat for fysisk mishandling med hensyn til negative følgevirkninger hos børnene.

Den Åbne Dør arbejder med udgangspunkt i nedenstående model: