Typer af vold

Begrebet vold i nære relationer dækker over fysisk, psykisk og latent vold i bl.a. familier, mellem partnere og mellem børn og forældre Begrebet vold i nære relationer skal forstås bredt. Det omfatter såvel voldens direkte og indirekte ofre. Volden har også have konsekvenser for den voldsudøvende part.

Vold i nære relationer kan komme til udtryk som psykisk, fysisk, seksuel, materiel og økonomisk vold.

  • Psykisk vold kan indebære at blive ydmyget, nedgjort, manipuleret, kontrolleret, isoleret, truet, stalket/forfulgt.
  • Fysisk vold kan indebære at blive slået, banket, smidt med eller udsat for vold med våben eller andre genstande.
  • Seksuel vold kan indebære at blive tvunget til sex, som man ikke ønsker eller har lyst til.
  • Materiel vold kan indebære at få ødelagt eller frataget indbo og personlige ejendele.
  • Økonomisk vold kan indebære at blive nægtet adgang til penge, mad og andre fornødenheder samt ikke have adgang til egne penge.

Mænds vold mod kvinder skal forstås med et kønsperspektiv, hvilket indebærer at anerkende, at der eksisterer ulige magtforhold mellem kvinder og mænd.

Voldelige forhold udvikles typisk over tid, ligesom volden ofte tiltager i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager, bliver værre og værre og i værste fald livsfarlig. Børn, der vokser op i en familie med vold, påvirkes negativt. Volden har betydelige konsekvenser for deres trivsel og udvikling. At være vidne til vold adskiller sig imidlertid ikke fra selv at blive udsat for fysisk mishandling med hensyn til negative følgevirkninger hos børnene.

Vold kan tilskrives eller forklares ud fra forskellige forhold, herunder individuelle, familiære, sociale og samfundsmæssige. Der er dog ingen personlige egenskaber, situationer, eller hændelser, der retfærdiggør anvendelse af vold. Vold handler om magt og kontrol, hvor voldsudøveren anvender volden i en afmagtssituation til at genvinde følelsen af at have magt og kontrol over situationen. Et voldeligt forhold kan aldrig være ligeværdigt, og volden er altid voldsudøverens ansvar.

Den Åbne Dør arbejder med udgangspunkt i nedenstående model: