Kontakt

Hvordan

Personligt fremmøde:

Enghavevej 32c, 1674 København V

Telefonisk

33 24 91 03

Om hvad

Den Åbne Dør yder råd og vejledning omkring vold. Vi hjælper med at få kvinder og børn i sikkerhed.

Den Åbne Dør oplyser til enhver tid, om der er ledige pladser i huset og yder hjælp til en eventuel indskrivning.